Γιορτάζουμε τα 35 χρόνια λειτουργίας μας!

Τα 35 αυτά χρόνια λειτουργίας μας, μοναδικός σκοπός μας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, η εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη μας. Αυτό τον Σεπτέμβρη, συμπληρώνουμε το 35ο χρόνο συνεχούς λειτουργίας και αδιάλειπτης παρουσίας μας στην Ελληνική και […]