Γιορτάζουμε τα 35 χρόνια λειτουργίας μας!

Posted on

Τα 35 αυτά χρόνια λειτουργίας μας, μοναδικός σκοπός μας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, η εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη μας. Αυτό τον Σεπτέμβρη, συμπληρώνουμε το 35ο χρόνο συνεχούς λειτουργίας και αδιάλειπτης παρουσίας μας στην Ελληνική και όχι μόνο αγορά των δομικών προϊόντων.