Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Posted on
ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Γ. Μαριόγλου & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.) πρωτοπόρος για άλλη μια φορά, έδειξε εμπράκτως την ευαισθησία της για το περιβάλλον τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και τη διάθεση των απορριμμάτων και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

Δείτε πως ορίζουμε στο σύστημα μας τη Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας.