Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού

Ειδικά γεωμετρικά σχήματα

Η διογκωμένη πολυστερίνη αποτελεί το πλέον εύπλαστο, εύχρηστο και ελαστομερές υλικό, ιδανικό για την παραγωγή πυρήνων και καλουπιών. Παράλληλα, η υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής μας, επιτρέπει την επίτευξη και των πλέον περίπλοκων γεωμετρικών σχημάτων. ...

Θεμελίωση

Μια άλλη εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) αποτελεί η χρήση της ως υλικό πλήρωσης σε συστήματα σχάρας πεδιλοδοκών, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως για θεμελίωση κατασκευών σε εδάφη με χαμηλή φέρουσα ικανότητα. ...

Κατασκευή επιχωμάτων έργων οδοποιίας

Ο γαιωαφρός EPS είναι ένα αφρώδες πλαστικό υλικό με κλειστές κυψελίδες, που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για ένα μέρος του ορυκτού υλικού της επιχωμάτωσης. Το καλοκαίρι το 2008 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου στο 198...

Σεισμική μόνωση

Σε περιοχές υψηλής σεισµικότητας ο ανεπαρκής αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία, για την αποφυγή της οποίας απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η υπερδιαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων της κατασκευής ...