Προϊόντα

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία μας, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις τους:

Θερμομονωτικά Monopoly

Τα θερμομονωτικά υλικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα ΕΝ 13163 και ΕΝ 13172 και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001

Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS

Δηλώσεις επιδόσης προϊόντων MONOPOLY EPSCE MONOPOLY EPS 30Δήλωση επίδοσηςCE MONOPOLY EPS...

Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS ETICS

Δηλώσεις επιδόσης προϊόντων MONOPOLY ETICS EPSCE MONOPOLY EPS 60 ETICSΔήλωση επίδοσης  C...

Προϊόντα συσκευασίας

Στόχος των συσκευασιών που παράγουμε, είναι η προστασία των εμπορευμάτων τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την διάρκεια μακρόχρονης αποθήκευσης τους....

Πιστοποιήσεις

Η προσεκτική μελέτη εφαρμογής, η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε τύπου θερμομονωτικού υλικού και η επιλογή του καταλληλότερου για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, αποτελούν προϋπόθεση ώστε ένας επιτυχημένος σχεδιασμός να υλοπ...