Πιστοποιήσεις

Η προσεκτική μελέτη εφαρμογής, η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε τύπου θερμομονωτικού υλικού και η επιλογή του καταλληλότερου για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, αποτελούν προϋπόθεση ώστε ένας επιτυχημένος σχεδιασμός να υλοποιηθεί και να γίνει μία αντίστοιχα επιτυχημένη κατασκευή.

Η  Πανμονωτική  διαθέτει το πλέον σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου το οποίο, μεταξύ άλλων, διαθέτει όργανα που συναντώνται σε ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η έμπειρη ομάδα μηχανολόγων μηχανικών που ασχολούνται με την έρευνα, την παραγωγή, την τεχνική υποστήριξη και το after sales service καθιστούν την εταιρεία έναν αξιόπιστο συνεργάτη που παρέχει τεχνικές συμβουλές για κάθε είδους εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης.

 

CE

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Κατά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 305/2011  που αφορά τα δομικά υλικά, αλλά και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση   9451/208 του 2007, από τις 24 Μαΐου του 2008 δεν επιτρέπεται η παραγωγή, εμπορία και διάθεση θερμομονωτικών υλικών χωρίς σήμα συμμόρφωσης CE.
Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ  ΑΒΕΕ συνεπής εδώ και χρόνια στη φιλοσοφία της ποιότητας έχει πιστοποιήσει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13163, το σύνολο των θερμομονωτικών της προϊόντων διενεργώντας τις Αρχικές δοκιμές Τύπου (ITT) στο Κοινοποιημένο  Εργαστήριο MPA-BAU, στο Ανόβερο της Γερμανίας και υπό την επιτήρηση του Κοινοποιημένου φορέα TUV HELLAS  εφαρμόζει αυστηρό σύστημα συνεχούς εσωτερικού ελέγχου στο εργαστήριο που διαθέτει.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας σημαίνονται με το σήμα συμμόρφωσης  CE.

TUV_R-305

305/2011/EC

Επιπρόσθετα τα προϊόντα MONOPOLY EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200 & MONOPOLY  GRAPHITE EPS 80, EPS 100, EPS 150 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα 1, σύμφωνα μες τις απαιτήσεις της ETAG 004 σε συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011  και το Ευρωπαικό Πρότυπο EN13172

 

TUV_ISO-9001

ISO 9001:2008

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Γ. Μαριόγλου & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.) ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που το 2000 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας ISO 9001. Στη συνέχεια πιστοποιήθηκε και με την αναβαθμισμένη έκδοση  ISO 9001:2008.

TUV_ISO-14001

ISO 14001:2004

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Γ. Μαριόγλου & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.) πρωτοπόρος για άλλη μια φορά, έδειξε εμπράκτως την ευαισθησία της για το περιβάλλον τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και τη διάθεση των απορριμμάτων και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

 

TUV_OHSAS-18001.jpg

OHSAS 18001:2007

 

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Γ. Μαριόγλου & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.) πρωτοπόρος για άλλη μια φορά και έχοντας συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με  το Πρότυπο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.

E2-pilot

e2pilot

 

Στην βάση δεδομένων www.bre.co.uk/e2pilot που έχει δημιουργηθεί, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και για τα προϊόντα «monopoly» τα οποία είναι χαρακτηρισμένα με το σήμα e2pilot και διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

 

AHK 2018 member

ΑΗΚ μέλος 2018

 

GREEN IT

Η ευαισθησία της εταιρίας σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος την οδήγησε να συμμετέχει και να γίνει μέλος στο εθελοντικό σχήμα GREEN – IT.
Το κοινοτικό έργο GREEN-IT υποστηρίζει την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Απευθύνεται στον παραγωγικό τομέα δομικών υλικών, στους μελετητές, κατασκευαστές και παρέχει πληροφορίες όσον αφορά στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υλικών. Το έργο καταγράφει τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων σε όλη την Ευρώπη δομικών προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.