Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS ETICS

MONOPOLY EPS ETICS

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣEPS 60EPS 80EPS 100EPS 150EPS 200
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωσηEN 826kPa>60>80>100>150>200
Καμπτική αντοχήEN 12089kPa>125>125>150>200>250
Εφελκυστική τάσηΕΝ 1607kPa>130>150>150>150>150
Θερμική αγωγιμότηταEN 12667W/mK<0,038<0,036<0,035<0,034<0,033
Μήκος & πλάτοςEN 822+2mm+2mm+2mm+2mm+2mm
ΠάχοςEN 823mm+1+1+1+1+1
ΟρθογωνικότηταEN 824+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm
ΕπιπεδότηταEN 825mm+5+5+5+5+5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp)EN 1609Kgr/m2<0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)ΕΝ 1208620-4020-4030-7030-7040-100
Συμπεριφορά σε διάτμησηΕΝ 12090kPaτ>50τ>20τ>75τ>100τ>125
G>1000
Αντίδραση στη φωτιάΕΝ ISO 11925-2E

MONOPOLY GRAPHITE EPS ETICS

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣGraphite EPS60Graphite EPS80Graphite EPS 100Graphite EPS 150
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωσηEN 826kPa>60>80>100>150
Καμπτική αντοχήEN 12089kPa>100>125>150>200
Εφελκυστική τάσηΕΝ 1607kPa>150>150>150>200
Θερμική αγωγιμότηταEN 12667W/mK<0,032<0,031<0,031<0,030
Μήκος & πλάτοςEN 822+2mm+2mm+2mm+2mm
ΠάχοςEN 823mm+1+1+1+1
ΟρθογωνικότηταEN 824+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm
ΕπιπεδότηταEN 825mm+5+5+5+5
ΕπιπεδότηταEN 825mm+5+5+5+5
Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp)EN 1609Kgr/m2<0,5
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)ΕΝ 1208630-70<5030-7040-100
Συμπεριφορά σε διάτμησηΕΝ 12090kPaτ>50τ>20τ>75τ>75
G>1000
Αντίδραση στη φωτιάΕΝ ISO 11925-2E

Δηλώσεις επιδόσης προϊόντων MONOPOLY ETICS

EPS

CE MONOPOLY EPS 60 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

CE MONOPOLY EPS 80 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

CE MONOPOLY EPS 100 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

CE MONOPOLY EPS 150 ETICS
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 200 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

EPS GRAPHITE

CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 60 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 80 ETICS
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 100 ETICS
Δήλωση επίδοσης

 

CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 150 ETICS
Δήλωση επίδοσης