Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS

MONOPOLY EPS

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣEPS 30EPS 50EPS 60EPS 80EPS 100EPS 150EPS 200
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωσηEN 826kPa>30>50>60>80>100>150>200
Καμπτική αντοχήEN 12089kPa>50>75>125>125>150>200>250
Εφελκυστική τάσηEN 1607kPa->150>150>150>150>150
Θερμική αγωγιμότηταEN 12667W/mK<0,045<0,039<0,038<0,036<0,035<0,034<0,033
Μήκος & πλάτοςEN 822+0,6% ή 3mm+0,6% ή 3mm+2mm+2mm+2mm+2mm+2mm
ΠάχοςEN 823mm+2+2+1+1+1+1+1
ΟρθογωνικότηταEN 824+5mm/1000mm+5mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm
ΕπιπεδότηταEN 825mm+30+30+5+5+5+5+5
Αντίδραση στη φωτιάEN ISO 11925-2E

MONOPOLY GRAPHITE EPS

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣGraphite EPS60Graphite EPS80Graphite EPS 100Graphite EPS 150
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωσηEN 826kPa>60>80>100>150
Καμπτική αντοχήEN 12089kPa>100>125>150>200
Εφελκυστική τάσηEN 1607kPa>150>150>150>200
Θερμική αγωγιμότηταEN 12667W/mK<0,032<0,031<0,031<0,030
Μήκος & πλάτοςEN 822+2mm+2mm+2mm+2mm
ΠάχοςEN 823mm+1+1+1+1
ΟρθογωνικότηταEN 824+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm+2mm/1000mm
ΕπιπεδότηταEN 825mm+5+5+5+5
Αντίδραση στη φωτιάEN ISO 11925-2E

Δηλώσεις επιδόσης προϊόντων MONOPOLY

EPS

CE MONOPOLY EPS 30
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 50
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 60
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 80
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 100
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 150
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY EPS 200
Δήλωση επίδοσης

EPS GRAPHITE

CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 60
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 80
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 100
Δήλωση επίδοσης
CE MONOPOLY GRAPHITE EPS 150
Δήλωση επίδοσης