Θέματα

airpop

We believe the world would be a better place, if we would use our resources in a smarter way. Resources are limited. Ideas are not. So why not use our resources the smartest way? airpop does it....

Μύθοι & πραγματικότητα...

...για την Διογκωμένη ΠολυστερίνηΤα δύο συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά για θερμομόνωση στην ελληνική αγορά εναι : EPS : Expanded Polystren – Διογκωμένη πολυστερίνη XPS : Extruded Polystren – Εξηλασμένη πολυστερίνη Διέπονται ως προς την μεθοδολογία παραγωγής...