Θεμελίωση

Μια άλλη εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) αποτελεί η χρήση της ως υλικό πλήρωσης σε συστήματα σχάρας πεδιλοδοκών, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως για θεμελίωση κατασκευών σε εδάφη με χαμηλή φέρουσα ικανότητα.

Τα κύρια οφέλη

Η θεμελίωση με χρήση γαιωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει:

  • Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης
  • Μείωση του όγκου του σκυροδέματος και του οπλισμού της κατασκευής
  • Μείωση των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων
  • Μείωση του χρόνου κατασκευής
  • Μείωση του κίνδυνου καθιζήσεων από αστοχίες
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής της κατασκευής
  • Ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομικό όφελος
123456