Θερμομόνωση σε δώματα (ταράτσες)

Βρείτε τη τεχνική λύση που αναζητάτε για τη θερμομόνωση του δώματος σας!

# Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις μόνωσης δώματος: Τύπος διογκωμένης
1
θερμομόνωση συμβατικού δώματος
EPS 150 ,200

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος τοποθετείται φράγμα υδρατμών
 • Η θερμομόνωση πρέπει να υπολογίζεται με το μεγαλύτερο δυνατό πάχος. Συνιστάται η χρήση πλακών EPS 150 ή EPS 200 που χαρακτηριζονται από υψηλές αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις και δεν απορροφούν υγρασία
 • Η παράθεση των πλακών EPS Monopoly μπορεί να γίνει είτε με απλή, σφιχτή τοποθέτηση, είτε ακόμη καλύτεα με χρήσησ των ειδικών πλακών τύπου πατούρας, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός θερμογεφυρών
 • Στη συνέχεια τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου για την προστασία της θερμομόνωσης και γίνεται διάστρωση λεπτοσκυροδέματος με προσοχή στι διαμόρφωση κλίσεων.
 • Η απόληξη της όλης κατασκευής στα στηθαία πρέπει να διαμορφώνεται τεχνικά άψογα, με τοποθέτηση στα σημεία συνάντησης οριζοντίων και κατακόρυφων στοιχείων του δώματος τριγωνικής πρισματικής διατομής από πολυστερίνη και επικόλληση της στεγάνωσης στο στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 20 εκ. πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος
 • Η διαμόρφωση της τελικής επικάλυψης τους δώματος μπορεί να γίνει είτε με χρήση κονιάματος και πλακιδίων πάνω στο λεπτοσκυρόδεμα, είτε να περιοριστεί στη στεγανωτική μεμβράνη. Στη τελευταία περίπτωση η μεμβράνη πρέπει να έχει επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας ή φύλλου αλουμινίου, ώστε να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία που υπάρχουν υδρορροές ή σιφώνια

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MONOPOLY

Κανόνες και συμβουλές αποθήκευσης και εφαρμογής

 • Τα θερμομονωτικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα EN 13163 και EN 13172 καθώς και με το πρότυπο ISO 9001:2000
 • Η υψηλής ποιότητας συσκευασία των υλικών από φύλλο πολυαιθυλενίου επιτρέπει την αποθήκευση τους σε εξωτερικούς σκιασμένου χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Η διογκωμένη πολυστερίνη συνιστάται να μην παραμένει εκτεθημένη σε ηλιακή ακτινοβολία για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. Για το λόγο αυτό, σε εφαρμογές στις οποίες τα προϊόντα εκτίθεντα, συνιστάται η άμεση προστασία τους με εξωτερικό επίχρησμα
 • Όλα τα προϊόντα ανήκουν στη κατηγορία ακαυστότητας Ε
 • Όταν πρόκειται να επικολληθούν, απαιτείται η χρήση κατάλληλου τύπου κόλλας ώστε να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους
 • Η διαμόρφωση των τελικών σχημάτων γίνεται με κοινά εργαλεία κοπής και κατά την εφαρμογή δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας
 • Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των προϊόντων πρέπει να γίνεται επιμελών για να αποφεύγεται η φθορά τους
 • Οι ιδιότητες των υλικών, όπως αναφέρονται στη σελίδα αυτή, αποτελούν προϊόν μετρήσεων τπυ εργαστηρίου MPA-BAU Hanoover της Γερμανίας και του συνεχούς εργαστηριακού ελέγχου στην εταιρία μας. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά τη κατασκευή απαιτείται η τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που προβλέπουν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.