Θερμομόνωση σε κεραμοσκεπές

Βρείτε τη τεχνική λύση που αναζητάτε για τη Θερμομόνωση της στέγης σας ανάλογα με το είδος της στέγης που έχετε ή επιθυμείτε να κατασκευάσετε!

# Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις μόνωσης στέγης: Τύπος διογκωμένης
1
θερμομόνωση κεραμοσκεπής σε επικλινή πλάκα σκυροδέματος
EPS 50, 100, 150
2
θερμομόνωση ξύλινης κεραμοσκεπής εσωτερικά
EPS 100, 150
3
θερμομόνωση ξύλινης κεραμοσκεπής εξωτερικά
EPS 50, 100
4
θερμομόνωση ψευδοροφής σε κεραμοσκεπή και σε μεταλλική κατασκευή
EPS 100, 150

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Η επικλινής πλάκα σκυροδέματος στεγανώνεται επιμελώς πριν την έναρξη των επόμενων εργασιών
 • Ακολουθεί η κατασκευή του καννάβου της κεραμοσκεπής από διαμήκεις ξύλινες διαδοκίδες. Η παράθεση των πλακών Monpoly EPS γίνεται με απλή, σφιχτή τοποθέτηση ώστε να εφάπτονται στις δοκίδες και να ποφεύγεται ο σχηματισμός διακένων. Εάν τα κεραμίδια τοποθετούνται κολυμβητά συνίσταται η χρήση Monopoly EPS 50 ή EPS 100. Εάν τα κεραμίδια τοποθετούνται δετά, τότε συνίσταται η χρήση του Monopoly EPS 100 ή EPS 150
 • Στη συνέχεια τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου, που στεραιώνεται στις διαδοκίδες
 • Η κεραμοσκεπή ολοκληρώνεται είτε με δέσιμο των κεραμιδιών στις εγκάρσιες διαδοκίδες που τοποθετούνται, είτε ε τη τοποθέτηση των κεραμιδιών κολυμβητά σε κονίαμα, αφού έχει πρώτα κατασκευαστεί το σχετικό σανίδωμα.
 • Πάνω στη φέρουσα κατασκευή από ξύλινες δοκούς κατασκευάζεται το σανίδωμα
 • Ακολουθεί η επιμελημένη στεγάνωση με τοποθέτηση μεμβράνης για τη προστασία από την υγρασία
 • Μετά τη τοποθέτηση των ξύλινων διαδοκίδων γίνεται η παράθεση των πλακών Monopoly EPS 50 ή EPS 100 με απλή, σφιχτή τοποθέτηση, ώστε να εφάπτονται στις δοκίδες και να αποφεύγεται ο σχηματισμός διάκενων
 • Ακολουθεί η διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου, χωρίς αυτό να εκτείνεται υπερβολικά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστροφής του
 • Στη συνέχεια δημιουργείται κάνναβος ξύλινων διαδοκίδων, ώστε να καταστεί δυνατή η στερέωση των κεραμιδιών με δέσιμο στις εγκάρσιες διαδοκίδες
 • Εναλλακτικά κατασκευάζεται σανίδωμα επί του οποίου ακολουθεί η τοποθέτηση των κεραμιδιών “κολυμβητά” σε τσιμεντοκονία
 • Η λύση αυτή συνίσταται για την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κεραμοσκεπών. Για το λόγο αυτό οφείλει να προηγείται έλεγχος της κατάστασης των κεραμιδιών και αντικατάσταση των φθαρμένων. Στη συνέχεια ακολουθεί από μέσα έλεγχος της κατάστασης του σανιδώματος και αποκατάσταη των όποιων φθορών υπάρχουν
 • Οι πλάκες Monopoly EPS 100 ή EPS 150, τοποθετούνται από την εσωτερική πλευρά της στέγης ανάμεσα στις ξύλινες δοκούς και στερεώνονται με πλαστικά βύσματα
 • Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου, που στερεώνεται μηχανικά στις δοκούς, χωρίς αυτό να εκτείνεται υπερβολικά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστροφής του
 • Τέλος, διαμορφώνεται σανίδωμα που στοκάρεται και βάφεται για τη τελική διαμόρφωση της εσωτερικής επιφάνειας.
 • Η λύση αυτή συνίσταται για τη θερμομόνωση ψευδοροφών που είναι αναρτημένες είτε σε κεραμοσκεπές είτε σε πλάκες σκυροδέματος
 • Η κατασκευή της ψευδοροφής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του προμηθευτή του συστήματος ψευδοροφής
 • Οι πλάκες Monopoly EPS 100 ή EPS 150 απλώς εναποτίθενται επάνω στις πλάκες της ψευδοροφής
 • Η τελική διαμόρφωση είναι αυτή της ψευδοροφής
 • Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, κυρίως σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και αποθηκευτικούς χώρους, να τοποθετηθούν οι πλάκες Monopoly απευθείας στη μεταλλική κατασκευή
 • Στη περίπτωση αυτή οι πλάκες τοποθετούνται μέσα στους μεταλλικούς οδηγούς ενώ μπορούν και να βαφούν.

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MONOPOLY

Κανόνες και συμβουλές αποθήκευσης και εφαρμογής

 • Τα θερμομονωτικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα EN 13163 και EN 13172 καθώς και με το πρότυπο ISO 9001:2000
 • Η υψηλής ποιότητας συσκευασία των υλικών από φύλλο πολυαιθυλενίου επιτρέπει την αποθήκευση τους σε εξωτερικούς σκιασμένου χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Η διογκωμένη πολυστερίνη συνιστάται να μην παραμένει εκτεθημένη σε ηλιακή ακτινοβολία για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. Για το λόγο αυτό, σε εφαρμογές στις οποίες τα προϊόντα εκτίθεντα, συνιστάται η άμεση προστασία τους με εξωτερικό επίχρησμα
 • Όλα τα προϊόντα ανήκουν στη κατηγορία ακαυστότητας Ε
 • Όταν πρόκειται να επικολληθούν, απαιτείται η χρήση κατάλληλου τύπου κόλλας ώστε να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους
 • Η διαμόρφωση των τελικών σχημάτων γίνεται με κοινά εργαλεία κοπής και κατά την εφαρμογή δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας
 • Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των προϊόντων πρέπει να γίνεται επιμελών για να αποφεύγεται η φθορά τους
 • Οι ιδιότητες των υλικών, όπως αναφέρονται στη σελίδα αυτή, αποτελούν προϊόν μετρήσεων τπυ εργαστηρίου MPA-BAU Hanoover της Γερμανίας και του συνεχούς εργαστηριακού ελέγχου στην εταιρία μας. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά τη κατασκευή απαιτείται η τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που προβλέπουν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.