Θερμομόνωση σε Pilotis και δάπεδα

Βρείτε τη τεχνική λύση που αναζητάτε για τη Θερμομόνωση της pilotis σας ή του δαπέδου σας!

# Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις μόνωσης: Τύπος διογκωμένης
1
Pilotis
EPS 80, 100, Blue
2
Ενδιάμεσο δάπεδο με μόνωση επάνω Δάπεδο πάνω στο έδαφος
EPS 150, 200, blue
pilotis-thermomonosi1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις εφαρμογής:

 • Εξαρχής εφαρμογή της θερμομόνωσης
  Εφόσον έχει προβλεφθεί εξαρχής η θερμομόνωση της Pilotis, τότε η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού Monopoly EPS 150 ή Monopoly Blue, γίνεται στον ξυλότυπο. Μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου τοποθετείται πλαστικό πλέγμα για την ενίσχυση της πρόσφυσης τους επιχρίσματος, το οποίο στερεώνεται με τα κατάλληλα βύσματα.
  Ακολουθούν η επίχριση και αναλόγωνς των απαιτήσεων, η βαφή της τελικής επιφάνειας.
 • Αναδρομική θερμομόνωση
  Στη περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί εξαρχής θερμομόνωση της Pilotis, τότε η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού, EPS 80 ή EPS 100 πάνω στη πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται με κόλλα. Στη συνέχεια τοποθετείται πλαστικό πλέγμα για την ενίσχυση της πρόσφυσης του επιχρίσματος, το οποίο στερεώνεται με κατάλληλα βύσματα, που συμβάλλουν και στη στερέωση του θερμομονωτικού υλικού.
  Ακολουθούν η επίχριση και αναλόγως των απαιτήσεων, η βαφή της τελικής επιφάνειας.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις, αυτή του δαπέδου μεταξύ ορόφων και αυτή του δαπέδου ισογείου.

 • Δάπεδο μεταξύ ορόφων Μετά την εξομάλυνση και τον καθαρισμό της επιφάνεια της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, γίνεται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης Monopoly EPS 150 ή EPS 200 ή Monopoly Blue, με σφιχτή παράθεση των πλακών. Ακολουθεί η τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου για την προστασία του θερμομονωτικού υλικού από την διύγρανση και τη διάστρωση γαρμπιλοδέματος οπλισμένου με μεταλλικό πλέγμα Στη συνέχεια γίνεται η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με μάρμαρο ή κεραμικά πλακίδια με χρήση κόλλαςΠροσοχή απαιτείται κατά τη διαμόρφωση των περιμετρικών περιθωρίων, ώστε τα σοβατεπιά να μην εφάπτονται απευθεία στον τοίχο για την αποφυγή ηχογεφυρών
 • Δάπεδο ισογείου Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η προσεκτική στεγάνωση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώματος, για την αποφυγή διύγρνσης από ανιούσα υγρασία. Κατά τα λοιπά, οι εργασίες γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη περίπτωση δαπέδου μεταξύ ορόφων.

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MONOPOLY

Κανόνες και συμβουλές αποθήκευσης και εφαρμογής

 • Τα θερμομονωτικά Monopoly παράγονται με βάση τα αυστηρά πρότυπα EN 13163 και EN 13172 καθώς και με το πρότυπο ISO 9001:2000
 • Η υψηλής ποιότητας συσκευασία των υλικών από φύλλο πολυαιθυλενίου επιτρέπει την αποθήκευση τους σε εξωτερικούς σκιασμένου χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Η διογκωμένη πολυστερίνη συνιστάται να μην παραμένει εκτεθημένη σε ηλιακή ακτινοβολία για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. Για το λόγο αυτό, σε εφαρμογές στις οποίες τα προϊόντα εκτίθεντα, συνιστάται η άμεση προστασία τους με εξωτερικό επίχρησμα
 • Όλα τα προϊόντα ανήκουν στη κατηγορία ακαυστότητας Ε
 • Όταν πρόκειται να επικολληθούν, απαιτείται η χρήση κατάλληλου τύπου κόλλας ώστε να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους
 • Η διαμόρφωση των τελικών σχημάτων γίνεται με κοινά εργαλεία κοπής και κατά την εφαρμογή δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας
 • Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των προϊόντων πρέπει να γίνεται επιμελών για να αποφεύγεται η φθορά τους
 • Οι ιδιότητες των υλικών, όπως αναφέρονται στη σελίδα αυτή, αποτελούν προϊόν μετρήσεων τπυ εργαστηρίου MPA-BAU Hanoover της Γερμανίας και του συνεχούς εργαστηριακού ελέγχου στην εταιρία μας. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά τη κατασκευή απαιτείται η τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που προβλέπουν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.