Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις EPS

MONOPOLY EPS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ EPS 30 EPS 50 EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS 200
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση
EN 826
kPa
>30
>50
>60
>80
>100
>150
>200
Καμπτική αντοχή
EN 12089
kPa
>50
>75
>125
>125
>150
>200
>250
Εφελκυστική τάση
EN 1607
kPa
-
>150
>150
>150
>150
>150
Θερμική αγωγιμότητα
EN 12667
W/mK
<0,045
<0,039
<0,038
<0,036
<0,035
<0,034
<0,033
Μήκος & πλάτος
EN 822
-
+0,6% ή 3mm
+0,6% ή 3mm
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
Πάχος
EN 823
mm
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
Ορθογωνικότητα
EN 824
-
+5mm / 1000mm
+5mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
Επιπεδότητα
EN 825
mm
+30
+30
+5
+5
+5
+5
+5
Αντίδραση στη φωτιά
EN ISO 11925-2
-
E

MONOPOLY NEOPOR EPS

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Neopor EPS60 Neopor EPS80 Neopor EPS 100 Neopor EPS 150
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση
EN 826
kPa
>60
>80
>100
>150
Καμπτική αντοχή
EN 12089
kPa
>100
>125
>150
>200
Εφελκυστική τάση
EN 1607
kPa
>150
>150
>150
>200
Θερμική αγωγιμότητα
EN 12667
W/mK
<0,032
<0,031
<0,031
<0,030
Μήκος & πλάτος
EN 822
-
+2mm
+2mm
+2mm
+2mm
Πάχος
EN 823
mm
+1
+1
+1
+1
Ορθογωνικότητα
EN 824
-
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
+2mm / 1000mm
Επιπεδότητα
EN 825
mm
+5
+5
+5
+5
Αντίδραση στη φωτιά
EN ISO 11925-2
-
E

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MONOPOLY

EPS