Εταιρεία

Από το φελιζόλ, στη διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και πλέον στο airpop. Αυτή είναι η διαδρομή ενός μάλλον παρεξηγημένου υλικού με απίστευτες θερμομονωτικές ιδιότητες και αμέτρητες εφαρμογές. Παράλληλη είναι και η διαδρομή της ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Μαριόγλου ΑΒΕΕ) μιας από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εταιρείες παραγωγής και διάθεσης προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης στην Ελλάδα αλλά και την Ν.Α. Ευρώπη γενικότερα. Η σειρά προϊόντων Monopoly® βρίσκει εφαρμογή στον κατασκευαστικό τομέα ενώ σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνει και η παραγωγή συσκευασιών για κάθε είδους προϊόντα.

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου, που από το 2000 πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISΟ 9001:2015. Πρωτοπόρος για άλλη μια φορά, έδειξε έμπρακτα την ευαισθησία της, τόσο για το περιβάλλον, τη διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας, τη διάθεση απορριμμάτων και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001:2015, όσο και για τη  συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας, στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με  το Πρότυπο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία  ISO 45001:2018.

Οι σειρές των επώνυμων προϊόντων Monopoly® & Monopoly Graphite® EPS πιστοποιούνται με το σήμα ποιότητας CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13163. Η συμμόρφωση της ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ με όλες τις Εθνικές και Κοινοτικές οδηγίες, την έχει καταστήσει έναν από τους κύριους προμηθευτές μερικών από τα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Σημεία σταθμοί για την εταιρεία

1965
Ίδρυση της εταιρίας
Ίδρυση της εταιρίας

Κατασκευάζοντας τα μηχανήματα παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης, «διαβάσαμε» τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά συμβάλλαμε καθοριστικά και στη διαμόρφωσή της.

1967
Εκκίνηση
Εκκίνηση

Ξεκίνησε από τον Γεώργιο Μαριόγλου η δραστηριοποίησή μας στο χώρο της παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης.

1982
Πανμονωτική!
Πανμονωτική!

Τον Δεκέμβριο η εταιρεία πλαισιώνεται από τους γιους του Γεώργιου Μαριόγλου, Απόστολο και Αθανάσιο, εισάγοντας στην ελληνικήαγορά το όνομα «Πανμονωτική».

1994
Ανώνυμη Εταιρία
Ανώνυμη Εταιρία

Μετεξελίσσεται σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Γ.Μαριόγλου και Υιοί ΑΒΕΕ» διατηρώντας τον διακριτικό τίτλο «Πανμονωτική»

2000
Ποιότητα!
Ποιότητα!

Γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου, που πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο την προσήλωσή της στις αρχές της ποιότητας.

2008
Πιστοποίηση προϊόντων
Πιστοποίηση προϊόντων

Γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου, που πιστοποιεί το σύνολο των προϊόντων Monopoly EPS με σήμα ποιότητας CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13163, στο κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών υλικών MPA-BAU στο Αννόβερο της Γερμανίας.

2013
Περιβάλλον και ασφάλεια
Περιβάλλον και ασφάλεια

Η εταιρεία πιστοποιείται με τα Διεθνή πρότυπα ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001 (Σύστημα για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας) και γίνεται πρωτοπόρος στον κλάδο, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την ευαισθησία της για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

2015
MONOSETO
MONOSETO

Ιδρύονται τα καταστήματα MONOSETO, τα οποία φιλοδοξούν να παρέχουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων μόνωσης με κορωνίδα αυτών τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης MONOPOLY

Συμμετέχουμε

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης – ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ) ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των εφαρμογών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), καθώς επίσης την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέες εφαρμογές.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Κατασκευές και
  • Συσκευασία

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Ε.Ι.ΠΑ.Κ.) ιδρύθηκε στις 29 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιστήμονες της Μηχανικής, της Νομικής και της Επικοινωνίας αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προωθήσουν, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Παθητικών Κτιρίων (International Passive House Association) και το Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού (Passiv Haus Institut), στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το πρότυπο του παθητικού κτιρίου (PassivHaus), ένα πρότυπο που μπορεί αποδεδειγμένα να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων στον Ελλαδικό χώρο.

Με έρεισμα το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η μεγαλύτερη Ευρωπαική Συνομοσπονδία Συνδικάτων Μονωτικών Εταιριών (F.E.S.I.),για την εύρεση αντίστοιχου Ελληνικού Συλλόγου, μία ομάδα ανθρώπων υλοποίησαν την 11 Ιουνίου 1989 τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μονώσης.

Ο ΠΣΕΜ αποτελεί το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας μας για το επάγγελμα της μόνωσης, ο οποίος σε στενή συνεργασία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διευθετεί τα προβλήματα του κλάδου.

Σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη, προστασία & προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΕΠΑΚ)

είναι ένας σύνδεσμος επιχειρήσεων και επιστημόνων επιχειρηματιών, που καλύπτουν όλο το εύρος του κλάδου των κατασκευών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2013, με τη φιλοδοξία:

  • να συμβάλλει στην ενότητα του κλάδου των κατασκευών και να βοηθάει να αναδεικνύονται τα αιτήματά του και
  • να υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του κλάδου και τη βελτίωση της ποιότητας των έργων

ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σχόλια πελατών