Συσκευασία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ

Οι κατηγορίες προϊόντων μας που χρησιμοποιούνται για συσκευασία σε:
 • Tρόφιμα
  • Ψάρια
  • Προϊόντα αγροτικής παραγωγής
  • Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής
  • ιθχυοκιβώτια
 • Ηλεκτρικές Συσκευές & Boilers
 • Μάρμαρα & Πλακίδια (μαρμαροκιβώτια)
 • Πόρτες & Υαλοπίνακες
 • Φιάλες & Φιαλίδια Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Προστατευτικές γωνίες
suskeuaseies-1
suskeuaseies-2

H Πανμονωτική ΑΒΕΕ παράγει ένα τεράστιο εύρος προϊόντων και εφαρμογών συσκευασίας από διογκωμένη πολυστερίνη. Στόχος των συσκευασιών που παράγουμε, είναι η προστασία των εμπορευμάτων τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την διάρκεια μακρόχρονης αποθήκευσης τους. Όλες οι συσκευασίες της εταιρείας Πανμονωτική Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒΕΕ παράγονται σε ποικίλες διαστάσεις ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε πελάτη.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το πραγματικό κόστος της συσκευασίας αντανακλάται στην μείωση του κόστους παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής, καθώς και στα περιβαλλοντικά οφέλη.

Γενικότερα τα οφέλη μπορεί να αφορούν:

 • χαμηλότερο κόστος αποθήκευσης
 • βελτιωμένη παραγωγικότητα εξαιτίας της τεχνικής συσκευασίας
 • οικονομία στο κόστος χειρισμού και μεταφοράς
 • ελαχιστοποίηση φθορών
 • αυξημένες πωλήσεις που οφείλονται στην βελτιωμένη παρουσίαση του προϊόντος
 • ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή
suskeuaseies-4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ EPS

Κάθε υπεύθυνη επιχείρηση, οφείλει να υπολογίζει τις επιπτώσεις της παραγωγικής της διαδικασίας στο περιβάλλον και να βρίσκει τρόπους να τις ελαχιστοποιεί. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα από μία ανάλυση του κύκλου ζωής κιβωτίων από EPS σε σύγκριση με άλλα υλικά. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συσκευασία με την χρήση EPS έχει πολύ μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ότι η συσκευασία με άλλα ανταγωνιστικά υλικά, για την ίδια χρήση
EPS Άλλα υλικά (ξύλο, χαρτί, κλπ.)
Κόστος
1
1,3
Βάρος
1
6,4
Κατανάλωση ενέργειας
1
2
Όγκος στερεών αποβλήτων
1
1,2